WKRĘCENI - w pomaganie!

Wiele osób zbiera nakrętki (zakrętki) po napojach, mleku itp. W moim domu również są sortowane i zbierane, ale doszły mnie słuchy, że akcja zbierania już się skończyła. Zawsze zapominałam sprawdzić w internecie, ale dziś postanowiłam dowiedzieć się, o co tak naprawdę chodzi.

"Wkręć Się W Pomaganie" - wszystko rozpoczęło się w 2009 roku w czasie rekolekcji dla kapelanów ZHP w Toruniu. Akcją zainteresował się obecny na tych rekolekcjach ks. Piotr Larysz, wikariusz parafii św. Barbary w Chorzowie i duszpasterz Harcerzy Archidiecezji Katowickiej. Po powrocie z rekolekcji wikariusz, ogłosił parafianom akcję zbierania kolorowych zakrętek. Wskazał też na podstawowe cele takiego zaangażowania: organizowanie doraźnej pomocy finansowej dla będących w potrzebie, promocję wychowania ekologicznego oraz integrację środowisk szkolnych, parafialnych, harcerskich, a nawet pracowników zakładów przemysłowych.

Czy akcja już się skończyła?
NIE!

Czy zbierać zatem nakrętki cały czas?
TAK! OCZYWIŚCIE!

SKĄD WIEDZIEĆ, GDZIE ODDAĆ ZAKRĘTKI?
Sprawdzić na stronie akcji: w zakładce INFO - GDZIE ODDAĆ (mapka Polski z podziałem na województwa).
CO, JEŚLI AKTUALNIE W MOIM WOJEWÓDZTWIE NIE MOGĘ ODDAĆ NAKRĘTEK?
Zbierać, zbierać, zbierać! Sprawdzać na stronie akcji lub oddać w innym ("potrzebującym" województwie), będąc przejazdem (np. aktualnie np. w województwie wielkopolskim), albo zrobić gigantyczną zbiórkę i zamówić transport.

A TAK KONKRETNIE, TO PO CO ZBIERAMY?
Akcja polega na zbieraniu plastikowych zakrętek i przekazywaniu ich w wyznaczone miejsca wskazane przez organizatorów akcji. Dzięki współpracy z firmami recyklingowymi, kurierskimi i przewozowymi możemy odebrać dostawę zakrętek z całej Polski! Dochód z ich sprzedaży przeznaczany jest zawsze na konkretny cel – na leczenie, rehabilitację lub sprzęt specjalistyczny dla potrzebującej osoby. Za każdy 1 kilogram zakrętek skup plastiku w ramach akcji płaci 1 zł. Jest to najwyższa stawka w Polsce, dlatego warto przyłączyć się do nas!  (źródło: facebook.com )

TO CIEKAWE :-) :
Aby zebrać 1 tonę plastikowego skarbu,
należy przygotować do skupu około 60 worków po ziemniakach, pełnych zakrętek!


WKRĘCONY W POMAGANIE?
Warto zapoznać się z regulaminem akcji Wkręć się w Pomaganie przy Fundacji Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie „Pomoc Maltańska”. Jeśli chcesz wkręcić się w pomaganie – masz zakrętki i nie wiesz gdzie je oddać, chcesz utworzyć punkt zbiórki lub też pomóc w kampanii w charakterze sponsora – pisz na oficjalny adres mailowy akcji - info@wkrec-sie.pl. Liczy się każda pomoc! (źródło: facebook.com )


No to wszystko jasne - AKCJA TRWA! ZBIEEERAAAMYYY!